Feltételek és feltételek

A NOVADIS group s.r.o., székhelye: Plovarni 478/1, Pilsen 30100 Cseh Köztársaság, azonosító száma: 10684191, bejegyezve a Pilseni Kerületi Bíróság C osztályán vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, 40490-es betűszámmal, a http://www.northedgeeurope.com címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek.

 1. Bevezető rendelkezések

  1.1. A NOVADIS group s.r.o. társaság (székhelye: Plovární 478/1, Plzeň 30100, azonosítószám: 10684191, bejegyezve a Pilzeni Kerületi Bíróság C. szakasza, Insert40490) (a továbbiakban: "Eladó") jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a törvény 1751. szakaszának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban szabályozzák a NOVADIS group s.r.o., székhelye: Plovární 478/1, Plzeň 30100, azonosítószám: 10684191, bejegyezve a Pilzeni Kerületi Bíróság C. szakasza, Insert40490. 89/2012 Coll, Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv"), a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. Az online áruházat az Eladó a http://www.northedgeeurope.com címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.

  1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki üzletszerűen vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körében eljárva rendel árut.

  1.3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

  1.4 Az általános szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés angol nyelven köthető. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek angol nyelven készülnek.

  1.5 Az Eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételek szövegét megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 2. Felhasználói fiók

  2.1 A Vevő a Weboldalon elvégzett regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben az Üzlet webes felülete lehetővé teszi, a Vevő közvetlenül az Üzlet webes felületéről regisztráció nélkül is rendelhet árut.

  2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

  2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés egy felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk bizalmasan kezelni.

  2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

  2.5 Az Eladó jogosult a felhasználói fiókot törölni vagy felfüggeszteni, különösen, ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit, vagy ha a Vevő a Cseh Köztársaság vonatkozó törvényeivel vagy a jó erkölcsbe ütköző magatartás jeleit követeli meg.

  2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 3. Az adásvételi szerződés megkötése

  3.1 Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. szakaszának (2) bekezdése nem alkalmazandó.

  3.2 Az üzlet webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és minden kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

  3.3 Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat is tartalmaz. Az áruház webes felületén felsorolt, az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru szállítása a Cseh és Szlovák Köztársaság területén történik.

  3.4 Az áruk megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:
  3.4.1. a megrendelt árukról (a megrendelt árukat a Vevő "helyezi be" az üzlet webes felületének elektronikus kosarába),
  3.4.2. az áruk vételárának fizetési módjáról, a megrendelt áruk szállításának kívánt módjára vonatkozó adatokról és
  3.4.3. az áruk szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkról (a továbbiakban együttesen: "Megrendelés").
  3.5. Mielőtt a Megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a Megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevőnek a Megrendelésben megadott adatokból eredő hibák felismerésére és kijavítására vonatkozó képességét is. A Vevő a megrendelést a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

  3.6 A megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege, becsült szállítási költség) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

  3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

  3.8 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távkommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és azok nem térhetnek el az alapdíjtól.
  .

 4. Az áruk ára és a fizetési feltételek

  4.1 A Vevő az Áru árát és az Áru kiszállításával kapcsolatos, az Adásvételi szerződés szerinti költségeket az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

  készpénzben, a Vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor
  készpénzmentes bankkártyás átutalással az Eladó számlájára
  4.2 A Vevő a vételárral együtt az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is köteles megfizetni az Eladónak a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

  4.3 Az Eladó nem kér a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

  4.4 Készpénzfizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötését követő 24 órán belül esedékes.

  4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó jelével (pl. rendelésszám) együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételár-fizetési kötelezettsége az adott összegnek az Eladó számláján történő jóváírásának pillanatában teljesül.

  4.6. Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő részéről nincs további megrendelés-visszaigazolás (3.6. cikk) - a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut a Vevő részére elküldenék. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

  4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áru árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

  4.8 Ha az üzletmenetben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó nem minősül általános forgalmi adó fizetőnek.

  4.9. A cég bankszámlaszáma IBAN CZ25550000000000003675668002 + SWIFT RZBCCZPP

 5. Az adásvételi szerződéstől való elállás

  5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő személye számára módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződés, a romlandó áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződés, valamint az olyan áru szállítására vonatkozó szerződésből, amely a szállítást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekeveredett, olyan zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.

  5.2. Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amelyben az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vásárlónak joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, azzal, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállással kapcsolatos teendőkre vonatkozó útmutatásokat a fogyasztó az alábbi linken találja:https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

  5.3.... Az ÁSZF 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton.

  5.4. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó köteles a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek a szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszautalni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, amennyiben a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkezik többletköltsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő az árut visszaadja neki.


  5.5. A fogyasztó csak az áru értékcsökkenéséért felel az eladóval szemben, amely az áru természetére és jellemzőire tekintettel szükségestől eltérő kezeléséből ered. Ha a fogyasztó a törvényes tizennégy napos határidőn belül élni kíván a szerződéstől való elállási jogával, és ha az áru a fent említett módon e határidőn belül elértéktelenedett, az eladó jogosult az áruban keletkezett kár megtérítésére úgy, hogy a vevőnek a vételár teljes visszatérítésére vonatkozó igényével szemben egyoldalúan ésszerű összeget von le az árból.

  5.6. Abban az esetben, ha a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut át nem vette. Ebben az esetben az eladó köteles a vételárat a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul, készpénzben a vevő által megjelölt számlára visszatéríteni.

  5.7. Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

  5.8 A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelt áru átvételének (szállításának) elmulasztása nem minősül az adásvételi szerződéstől való elállásnak. Az adásvételi szerződést kifejezetten fel kell mondani.

 6. Az áru szállítása és átadása

  6.1 Abban az esetben, ha a szállítás módjáról a Vevő külön kérésére állapodtak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

  6.2 Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

  6.3 Amennyiben a vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a vevő köteles az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket megfizetni.

  6.4 Az áru fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérült, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

  6.5 Az áru átvétele a vevő részéről elvileg csak a teljes kifizetést követően lehetséges, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.

  6.6 A felek további jogait és kötelezettségeit az áru szállításával kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja. További információkért lásd a Szállítás és fizetés című bekezdést.
  .

 7. Hibás teljesítésből eredő jogok

  7.1 A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. szakaszainak, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvénykönyvnek a rendelkezései) szabályozzák.
  7.2 Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételekor:
  7.2.1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt, illetve a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárt tulajdonságokkal,
  7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint az árut használni kívánja, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,
  7. az áru megfelel az eladó által leírt tulajdonságoknak.2.3. az áru megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és
  7.2.4. az áru megfelel a jogszabályi követelményeknek,
  7.2.5. az áru minőségében vagy kivitelében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg.
  7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra arra a hibára, amely miatt az alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruknak a szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áruk esetében olyan hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

  7.4. A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó üzleti címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés átvétele lehetséges, illetve a székhelyen vagy a telephelyen.

  7.5 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor volt hibás. A vevő a fogyasztási cikkeknél az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hiba esetén jogosult igényt érvényesíteni.

  7.6. A felek egyéb, az eladó hibáért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja. A fogyasztó a panaszkezelési eljárást és a panaszkezeléssel kapcsolatos információkat a következő linken találja: https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/
  .

 8. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

  8.1 A Vevő az Áruk teljes vételárának kifizetésével megszerzi az Áruk tulajdonjogát.

  8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magatartási kódexek.

  8.3 Az Eladó a fogyasztói panaszokat a info@northedgeeurope.com elektronikus címen keresztül kezeli. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi meg.

  8.4 Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet - Pilsen és Karlovy Vary régió felügyelősége, székhelye: Houškova 661, 326 00 Plzeň - Slovany, internetes címe: http://www.coi.cz, illetékes. Az Eladó és a Vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható.

  8.5 A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont a Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz).

  8.6 Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést hatáskörén belül az illetékes kereskedelmi hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

 9. Személyes adatok védelme
  9.1 A Vevő személyes adatainak védelmére a következő feltételek vonatkoznak:
  https://www.northedgeeurope.com/privacy-policy/ https://www.northedgeeurope.com/privacy-policy/

 10. Kereskedelmi kommunikáció küldése és sütik tárolása

  10.1 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

  10.2 A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az Eladó adásvételi szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése a Vevő számítógépén tárolt cookie-k nélkül is lehetséges, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

 11. Szállítás

  11.1 A Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a Megrendelésben megadott elektronikus címre lehet szállítani.

 12. Az értékesítés elektronikus nyilvántartása

  12.1 Az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett értékesítést az adóügyi ügyintézőnél online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

 13. Záró rendelkezések

  13.1. Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.

  13.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

  13.3 Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.


  Pilsenben 2021. 3. 1. napján.