Termeni și condiții

Termeni și condiții ale NOVADIS group s.r.o. cu sediul social în Plovarni 478/1, Pilsen 30100 Republica Cehă, număr de identificare: 10684191, înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Regional din Pilsen, Secțiunea C, Insert 40490 pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului on-line situat la http://www.northedgeeurope.com.

 1. Dispoziții introductive

  1.1. Acești Termeni și condiții comerciale (denumiți în continuare "Termeni și condiții") ai societății NOVADIS group s.r.o. cu sediul social în Plovární 478/1, Plzeň 30100, număr de identificare:10684191, înregistrată în Registrul comercial ținut la Tribunalul Regional din Plzeň, Secțiunea C, Insert40490 (denumită în continuare "Vânzătorul"), reglementează în conformitate cu prevederile Secțiunii 1751(1) din Legea nr. 89/2012 Coll, Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare "Contractul de cumpărare") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumit în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe site-ul web situat la adresa http://www.northedgeeurope.com (denumit în continuare "Site-ul web"), prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare "Interfața web a magazinului").

  1.2. Termenii și condițiile nu se aplică în cazul în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează pentru a comanda bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale.

  1.3 Dispoziții care se abat de la termenii și condițiile de vânzare pot fi convenite în contractul de vânzare. Dispozițiile divergente din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate față de dispozițiile din termenii și condițiile de vânzare.

  1.4 Dispozițiile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare. 1.5. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba engleză. Contractul de achiziție și termenii și condițiile sunt redactate în limba engleză.

  1.5 Vânzătorul poate modifica sau completa formularea termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile apărute în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

 2. Contul de utilizator

  2.1 Pe baza înregistrării efectuate de Cumpărător pe Site, Cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, Cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

  2.2. La înregistrarea pe site-ul web și la comanda de bunuri, Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile în mod corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator ori de câte ori acestea se modifică. Informațiile furnizate de către Cumpărător în contul de utilizator și atunci când comandă bunuri sunt considerate corecte de către Vânzător.

  2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

  2.4 Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.

  2.5 Vânzătorul poate anula sau suspenda contul de utilizator, în special dacă Cumpărătorul încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de achiziție (inclusiv Termenii și condițiile) sau dacă Cumpărătorul solicită semne de conduită contrară legilor aplicabile din Republica Cehă sau bunelor moravuri.

  2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

 3. Încheierea contractului de cumpărare

  3.1. Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Nu se aplică articolul 1732 alineatul (2) din Codul civil.

  3.2 Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui bun în parte și costurile de returnare a bunurilor, în cazul în care, prin natura lor, bunurile nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale. Prețurile bunurilor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atât timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

  3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor enumerate în interfața web a magazinului se aplică numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe și al Republicii Slovace.

  3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:
  3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt "inserate" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),
  3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, detalii privind modalitatea de livrare solicitată a bunurilor comandate și
  3.4.3. informații privind costurile asociate livrării bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "comanda").
  3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile care rezultă din datele introduse în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului prin apăsarea butonului "Trimite comanda". Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către Vânzător. Vânzătorul confirmă primirea comenzii către Cumpărător imediat după primirea acesteia, prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a Cumpărătorului").

  3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de expediere estimate), Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita Cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

  3.7. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de Vânzător Cumpărătorului prin poșta electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului.

  3.8 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de achiziție. Costurile suportate de către Cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt suportate de către Cumpărător însuși și nu diferă de tariful de bază.
  .

 4. Prețul bunurilor și condițiile de plată

  4.1. Cumpărătorul poate plăti prețul bunurilor și orice costuri asociate livrării bunurilor în temeiul Contractului de achiziție către Vânzător în următoarele moduri:

  în numerar la livrare la locul specificat de Cumpărător în comandă
  fără numerar prin transfer cu cardul de credit în contul Vânzătorului
  4.2. Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească Vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

  4.3. Vânzătorul nu solicită un depozit sau orice altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

  4.4 În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție este plătibil la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este datorat în termen de 24 de ore de la încheierea contractului de achiziție.

  4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil al plății (de exemplu, numărul de comandă). În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.

  4.6 Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care nu există o confirmare suplimentară a comenzii de către Cumpărător (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie expediate către Cumpărător. Nu se aplică articolul 2119 alineatul (1) din Codul civil.

  4.7. Orice reduceri la prețul bunurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

  4.8 În cazul în care este uzual în desfășurarea activității comerciale sau dacă este stipulat prin reglementări legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către Cumpărător în ceea ce privește plățile efectuate în temeiul Contractului de achiziție. Vânzătorul nu este plătitor al taxei pe valoarea adăugată.

  4.9. Numărul de cont bancar al societății IBAN CZ2555000000003675668002 + SWIFT RZBCCZPP

 5. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare

  5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, un contract de vânzare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, un contract de vânzare pentru furnizarea de bunuri perisabile, precum și bunuri, dintr-un contract de furnizare de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de furnizare de bunuri în ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare a unei înregistrări sonore sau vizuale sau a unui program de calculator, dacă consumatorul a deteriorat ambalajul original.

  5.2 Cu excepția cazului menționat la articolul 5.1 sau a oricărui alt caz în care contractul de achiziție nu poate fi retras, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, cu condiția ca, în cazul în care obiectul contractului de achiziție este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen să curgă de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Pentru instrucțiuni privind modul în care se poate proceda la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, consumatorul poate consulta următorul link:https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

  5.3... În cazul retragerii din contractul de achiziție în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de achiziție este anulat de la bun început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Cumpărătorul va suporta costurile asociate cu returnarea bunurilor către Vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale din cauza naturii lor.

  5.4. În cazul retragerii din contract în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea Cumpărătorului din contract, în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de către Cumpărător deja la returnarea bunurilor de către Cumpărător sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord și să nu fie suportate costuri suplimentare de către Cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile.


  5.5. Consumatorul este răspunzător față de vânzător numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor într-un alt mod decât cel necesar având în vedere natura și caracteristicile acestora. În cazul în care consumatorul dorește să își exercite dreptul de a se retrage din contract în termenul legal de paisprezece zile și dacă bunurile au fost depreciate în modul menționat anterior în acest termen, vânzătorul are dreptul de a solicita despăgubiri pentru deteriorarea bunurilor prin deducerea unilaterală a unei sume rezonabile din preț, în schimbul cererii cumpărătorului de rambursare integrală a prețului de achiziție.

  5.6 În cazurile în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în orice moment până când cumpărătorul a luat în primire bunurile. În acest caz, vânzătorul va rambursa cumpărătorului prețul de achiziție, fără întârzieri nejustificate, în numerar, în contul desemnat de cumpărător, fără nicio întârziere.

  5.7. În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou cu privire la acest cadou își încetează efectele, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile.

  5.8. Cumpărătorul recunoaște, de asemenea, că neîndeplinirea obligației de a ridica bunurile comandate (expediere) nu va fi considerată ca o retragere din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare trebuie să fie anulat în mod expres.

 6. Transportul și livrarea bunurilor

  6.1. În cazul în care metoda de transport este convenită la cererea expresă a cumpărătorului, cumpărătorul va suporta riscul și orice costuri suplimentare asociate acestei metode de transport.

  6.2 În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de vânzare, să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

  6.3 În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul va plăti costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

  6.4. La primirea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul verifică integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, notifică imediat transportatorul. În cazul în care se constată că ambalajul este deteriorat, indicând o intruziune neautorizată în transport, Cumpărătorul poate să nu accepte transportul de la transportator.

  6.5. Acceptarea bunurilor de către cumpărător este, în principiu, posibilă numai după plata integrală, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

  6.6 Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de acesta. Pentru mai multe informații, a se vedea paragraful Transport și plăți.

 7. Drepturi ca urmare a executării defectuoase

  7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile de executare defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante cu caracter general obligatoriu (în special de dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2174 din Codul civil și de Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).
  7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că, în momentul în care Cumpărătorul a acceptat bunurile:
  7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de aceștia,
  7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului pentru care vânzătorul declară că urmează să fie utilizate sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunurile de acest tip,
  7.2.2.3. bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare; și
  7.2.4. bunurile sunt conforme cu cerințele legislației,
  7.2.5. bunurile sunt conforme, din punct de vedere al calității sau al manoperei, cu eșantionul sau cu specimenul convenit, dacă calitatea sau manopera a fost determinată prin referire la eșantionul sau specimenul convenit.
  7.3. Dispozițiile prevăzute la articolul 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic la defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic, la uzura bunurilor cauzată de utilizarea normală a acestora, la un defect în cazul bunurilor uzate care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător sau dacă acest lucru rezultă din natura bunurilor.

  7.4. Cumpărătorul își exercită drepturile care decurg din executarea defectuoasă la adresa comercială a vânzătorului, acolo unde acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de bunuri vândute, sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității.

  7.5 În cazul în care defectul se manifestă în termen de șase luni de la recepție, bunurile sunt considerate a fi fost defecte la recepție. Cumpărătorul are dreptul de a revendica dreptul la un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la recepție.

  7.6 Alte drepturi și obligații ale părților referitoare la răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamații a vânzătorului. Consumatorul poate găsi procedura de reclamații și informații privind modul în care trebuie să procedeze în cazul unei reclamații la următorul link: https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

 8. Alte drepturi și obligații ale părților

  8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor în momentul plății integrale a prețului de achiziție al bunurilor.

  8.2 Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul articolului 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil.

  8.3 Vânzătorul va trata reclamațiile consumatorilor prin intermediul adresei electronice info@northedgeeurope.com . Vânzătorul trimite informații cu privire la tratarea reclamației Cumpărătorului la adresa electronică a Cumpărătorului.

  8.4 Autoritatea cehă de inspecție a comerțului - Inspectoratul regiunii Pilsen și Karlovy Vary, cu sediul social la adresa Houškova 661, 326 00 Plzeň - Slovany, adresa de internet: http://www.coi.cz, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de vânzare-cumpărare. Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de achiziție.

  8.5. Centrul European al Consumatorilor din Republica Cehă, situat la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz, este punctul de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum).

  8.6 Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri în baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în domeniul său de competență de către autoritatea comercială competentă. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

 9. Protecția datelor cu caracter personal
  9.1. Se aplică următorii termeni și condiții pentru protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului:
  https://www.northedgeeurope.com/privacy-policy/

 10. Trimiterea de comunicări comerciale și stocarea de cookie-uri

  10.1 Cumpărătorul consimte la trimiterea de informații referitoare la bunurile, serviciile sau activitatea comercială a Vânzătorului la adresa electronică a Cumpărătorului și consimte, de asemenea, la trimiterea de comunicări comerciale de către Vânzător la adresa electronică a Cumpărătorului.

  10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul său. În cazul în care o achiziție poate fi efectuată pe site-ul web și obligațiile Vânzătorului în temeiul Contractului de achiziție pot fi îndeplinite fără ca modulele cookie să fie stocate pe computerul Cumpărătorului, Cumpărătorul poate revoca în orice moment consimțământul acordat în temeiul propoziției anterioare.

 11. Livrare

  11.1 Achizitorul poate fi livrat la adresa electronică a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator al Cumpărătorului sau specificată de către Cumpărător în Comandă.

 12. Înregistrarea electronică a vânzărilor

  12.1 În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

 13. Dispoziții finale

  13.1. Dacă relația stabilită prin contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), părțile convin ca relația să fie guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

  13.2 În cazul în care orice dispoziție a Termenilor și condițiilor este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei înțeles este cât mai apropiat de cel al dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

  13.3. Contractul de achiziție, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către vânzător în format electronic și nu este accesibil.


  În Pilsen la 1.3. 2021.